सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

Tech pdf


या सदरात Information Technology शी संबंधित विविध उपयोगी माहिती pdf मध्ये दिलेली आहे. 

Exel Formula Guide     DOWNLOAD


 Computer Hardware   DOWNLOAD


Corel Draw                      DOWNLOAD


  Page maker Guide       DOWNLOAD


Photoshop Guide            DOWNLOAD


  PowerPoint Guide         DOWNLOAD


Word 2010 Guide           DOWNLOAD


Exel 2010 Guide              DOWNLOAD
  

Tally Guide                      DOWNLOAD