सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

MPSC नोट्स


@ M.P.S.C. नोट्स @
       सौजन्य :- संदिप शिंदे सर ( PSI ) उस्मानाबाद

       ● अर्थशास्त्र                         DOWNLOAD

       ● इतिहास                           DOWNLOAD

       ● चालू घडामोडी                   DOWNLOAD

       ● पंचायत राज                     DOWNLOAD

       ● फौजदारी प्रक्रिया संहिता    DOWNLOAD

      ● भारताचे परराष्ट्र संबंध         DOWNLOAD

      ● भूगोल                              DOWNLOAD

      ● मुंबई पोलीस कायदा          DOWNLOAD

      ● विविध कायदे                   DOWNLOAD

      ● समाजसुधारक                  DOWNLOAD

      ● क्लुप्त्या ( Tricks )           DOWNLOAD


   ●एम.पी.डी.ए. कायदा 1981       DOWNLOAD

   ●महा.ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 DOWNLOAD

   ●नागरी संरक्षण हक्क अधिनियम 1955                                                                            DOWNLOAD

   ●बाल न्याय अधिनियम 2000       DOWNLOAD

   ●भारतीय दंड संहिता 1860        DOWNLOAD

   ●भारतीय स्फोटक कायदा 1884   DOWNLOAD                  
    ●मोटार वाहन कायदा 1884        DOWNLOAD

    ●लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1887                                                                             DOWNLOAD

   ●लाॅटरी अधिनियम 1998            DOWNLOAD

   ●स्फोटक पदार्थ कायदा 1908      DOWNLOAD

18 comments:

 1. awesome idea... Nice I like this very much...

  ReplyDelete
 2. Really unique mtrl u provided,really thanx fr that

  ReplyDelete
 3. Excellent Job Sir...Thank you very much

  ReplyDelete
 4. Thanks sir it is very useful to us.

  ReplyDelete
 5. This is very usfull page ...i love it

  ReplyDelete
 6. sti preliminary exam 2016 answer key setA

  ReplyDelete
 7. sti preliminary exam 2016 answer key setA

  ReplyDelete
 8. are notes available in English?

  ReplyDelete
 9. Thanks sir for providing a such imp and usefull notes of all sub

  ReplyDelete
 10. Thanks sir for providing a such imp and usefull notes of all sub

  ReplyDelete