सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

पायाभूत/ गणित विषय तक्ते

पायाभूत चाचणी नोंदतक्ते 

                       इ.2 री              DOWNLOAD

                        इ.3री              DOWNLOAD

                        इ.4 थी            DOWNLOAD

                        इ. 5 वी            DOWNLOAD

                       इ.6 वी              DOWNLOAD

                        इ.7 वी             DOWNLOAD

                       इ.8 वी              DOWNLOAD

=====================================

EXEL SHEETS सर्व इयत्ता        DOWNLOAD 

No comments:

Post a Comment