सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

D.A .व.G.I.S. लागु दिनांक

D,A व गट विमा लागू दिनांक
महागाई भत्ते
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर
करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात 2006 पासून सुधारणा with date D.A.***********

1) 1.1.2006. Nil
2) 1.7.2006 2%
3) 1.1.2007. 6%
4) 1.7.2007. 9%
5) 1.1.2008. 12%
6) 1.7.2008. 16%
7) 1.1.2009. 22%
8) 1.7.2009. 27%
9) 1.6.2010. 35%
10) 1.11.2010. 45%
11) 1.5.2011. 51%
12) 1.10.2011. 58%
14) 1.1.2012. 65%
15) 1.7.2013. 72%
16) 1.1.2013. 80%
17) 1.7.2013. 90%
18) 1.5.2014.100%
19) 1.7.2014 107%(feb-15)
20) 1.1.2015 113%(oct-2015)
21) 1.7.2015 119%(फेब्रु -2016)
22) 1.1.2016 125% ( सप्टे-2016)
 ##प्रा.शिक्षकांना GIS गटविमा लागु झाल्याच्या तारखा व रक्कम

30 रु- 1/10/1990
60 रु - 1/3/2003
120रु- 1/1/2010
360 रू -1/1/2016 

No comments:

Post a Comment