इयत्ता पहिली


आॅनलाईन चाचणीचा अनुभव घेण्यासाठी संबंधित संच क्रमांका समोरील  START या बटणावर क्लिक करा.

● संच क्रमांक -1                    START

● संच क्रमांक - 2                   START

● संच क्रमांक - 3                   START

● संच क्रमांक - 4                   START 

No comments:

Post a Comment