सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

शालेय अहवाल pdf


●शा.पो.आ. मासिक अहवाल               DOWNLOAD

●शा.पो.आ. मागणी शाळा स्तर            DOWNLOAD

●शा.पो.आ.मागणी केंद्र संकलन           DOWNLOAD

●उपस्थिती भत्ता मागणी                    DOWNLOAD

●उपस्थिती भत्ता शाळा संकलन           DOWNLOAD

●उपस्थिती भत्ता मागणी केंद्र संकलन   DOWNLOAD

●शा.पो.आ.वार्षिक ताळमेळ                DOWNLOAD

●सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती प्रस्ताव    DOWNLOAD

● बोनाफाईड प्रमाणपत्र                      DOWNLOAD

● शा.पो.आ. करारनामा                      DOWNLOAD

● शाळा अनुदान खरेदी                       DOWNLOAD  

No comments:

Post a Comment