सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

पायाभूत/ भाषा विषय तक्ते

पायाभूत चाचणी नोंदतक्ते                इ.2 री                 DOWNLOAD

                 इ.3री                 DOWNLOAD

                इ.4 थी                DOWNLOAD

                 इ. 5 वी               DOWNLOAD

                इ.6 वी                 DOWNLOAD

                 इ.7 वी                DOWNLOAD

                 इ.8 वी                 DOWNLOAD
=====================================
@ EXEL SHEET सर्व इयत्ता      DOWNLOAD 

No comments:

Post a Comment