सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

प्र.शै.म. नोंद तक्ते


प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाअंतर्गत भाषा व गणित या दोन विषयासाठी पायाभूत झाल्यानंतर गुणांची नोंद करण्यासाठी गुण नोंदतक्ते डाऊनलोड करण्यासाठी संबंधित विषयाच्या नावावर क्लिक करा.


         # भाषा                              @ गणित


=====================================

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाअंतर्गत भाषा व गणित या दोन विषयासाठी संकलित मूल्यमापन झाल्यानंतर गुणांची नोंद करण्यासाठी गुण नोंदतक्ते डाऊनलोड करण्यासाठी संबंधित विषयाच्या नावावर क्लिक करा.


● भाषा ●                       ● गणित ● No comments:

Post a Comment