सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

चाचणी प्रश्नपत्रिका


■ वर्ग निहाय आकारिक चाचणी प्रश्नपत्रिका (सत्र-प्रथम) ■

    $सौजन्य :- गुरूकुल महाराष्ट्र $

●इ.1 ली सर्व विषय         DOWNLOAD

● इ.2 री सर्व विषय         DOWNLOAD

●इ.3 री  सर्व विषय         DOWNLOAD

●इ.4 थी  सर्व विषय        DOWNLOAD

●इ.5 वी  सर्व विषय        DOWNLOAD

 ● इ.6 वी सर्व विषय       DOWNLOAD 

● इ.7 वी सर्व विषय       DOWNLOAD 

● 8 वी सर्व विषय         DOWNLOAD
-------------------------------------------------------------------
वर्ग निहाय आकारिक चाचणी प्रश्नपत्रिका ( सत्र-द्वितीय )
●इ.1 ली सर्व विषय         DOWNLOAD

● इ.2 री सर्व विषय         DOWNLOAD

●इ.3 री  सर्व विषय         DOWNLOAD

●इ.4 थी  सर्व विषय        DOWNLOAD

●इ.5 वी  सर्व विषय        DOWNLOAD

 ● इ.6 वी सर्व विषय       DOWNLOAD

● इ.7 वी सर्व विषय       DOWNLOAD

● 8 वी सर्व विषय         DOWNLOAD

--------------------------------

8 comments: