सुस्वागतम. .....सुस्वागतम. ..." ज्ञानदीप " या माझ्या ब्लाॅगला भेट दिलेल्या मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत.

शालेय कविता mp3

@ मराठी कविता @

◆ इयत्ता पहिली        CLICK HERE

◆ इयत्ता दुसरी          CLICK HERE

◆ इयत्ता तिसरी         CLICK HERE

◆ इयत्ता चौथी           CLICK HERE

◆  इयत्ता पाचवी        CLICK HERE

   ◆ इयत्ता सहावी         CLICK HERE   

◆ इयत्ता सातवी         CLICK HERE

   ◆ इयत्ता आठवी         CLICK HERE   

---------------------------------------------------

   @ हिंदी कविता @

◆ इयत्ता पाचवी         CLICK HERE

   ◆ इयत्ता सहावी         CLICK HERE   

◆ इयत्ता सातवी         CLICK HERE

   ◆ इयत्ता आठवी         CLICK HERE   

---------------------------------------------------

   @ English Poem's @


◆ इयत्ता पहिली         CLICK HERE

◆ इयत्ता दुसरी           CLICK HERE

◆ इयत्ता तिसरी          CLICK HERE

◆ इयत्ता चौथी            CLICK HERE

◆ इयत्ता पाचवी          CLICK HERE

   ◆ इयत्ता सहावी          CLICK HERE   

◆ इयत्ता सातवी          CLICK HERE

  ◆ इयत्ता आठवी          CLICK HERE  

No comments:

Post a Comment